Träffa vår personal

Träffa vår personal

“Min absoluta övertygelse är att maten spelar en stor roll i inlärningen. Det är en del i det pedagogiska arbetet med barnen.”

— Atika, köksansvarig/barnskötare

“Det bästa med att jobba på Storken är att leka med barnen, för genom leken öppnar det en dörr för lärande.”

— Carol, utbildad barnskötare

“Älskar att möta barnens lärande/lekfullhet och rörelse ute i vår vackra natur, gå till biblioteket, läsa och jobba med barnens språkutveckling.”

— Ingela, barnskötare

“Det är fantastiskt att delta i barnens utveckling och utvecklas tillsammans med dem. ”

— Ling, barnskötare/IT-ansvarig

“Att få följa och delta i barnens utveckling är så otroligt givande på många sätt.”

— Anni, barnskötare

“Att jobba i en föräldrakooperativ förskola är ett medvetet val jag gjort. Arbetet sker i tät samverkan med vårdnadshavare som erbjuds insyn i förskolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans med mina kollegor eftersträvar vi ett kvalitetsarbete som innebär barnens rätt till omsorg, utveckling och lärande.”

— Antigona, rektor/förskollärare