Storken är en liten och personlig förskola nära natur och parker i Abrahamsberg, Bromma. Förskolan är ett föräldrakooperativ vilket innebär att pedagogerna ansvarar för omsorg och det pedagogiska arbetet och barnens vårdnadshavare arbetar administrativt. Detta gör att det finns en god dialog mellan förskola och hem.

Trygghet, Glädje, Respekt, Empati och Ansvar

På Storken ser vi till varje barns individuella behov och lägger vikten vid att allas olikheter tas tillvara och respekteras. Förskolan följer aktuella läroplaner, följer upp barnets utveckling och har utvecklingssamtal med föräldrarna två gånger per år

Förskolan grundades år 1989 och här finns kapacitet för 18 barn i åldrarna 1-6 år. 

För närvarande arbetar en förskollärare/förskolechef, tre barnskötare och en kock som alla har olika kompetensområden anpassat för verksamheten. 

Varmt välkommen till Storken – den lilla och personliga förskolan!